ukázky výcviku dravců a sov pro žáky ZŠ a MŠ

Nabízený program zahrnuje:

  • ukázku 7 – 10 dravců a sov
  • odborný výklad
  • ukázku vajec dravců a sov
  • ukázku letu, přičemž některým dětem přilétne dravec na ruku
  • popis pomůcek pro výcvik dravců
  • představení je ozvučeno profesionální technikou.
  • leták ke stažení zde


Představení i výklad jsou upraveny jinak pro žáky mateřských a jinak pro žáky základních škol.
Cena programu je 70,-Kč na jednoho žáka.
Počet dětí na jedné přednášce je maximálně 120 hodných dítek.